Sâm đất còn gọi là cây quả nổ. Sâm đất có củ tròn dài 3cm, thân cao 50cm, có lông, phiến lá bầu dục, mặt trên có lông thưa. Những năm gần đây, loại cây này đang được trồng nhân rộng ở Côn Đảo.